Artesania Alimentària

xarcuteria-casa-coll-carnisseria-aretesania-alimentaria-distincio

Es considera artesania alimentària l’activitat d’elaboració de productes alimentaris, que complint els requisits assenyalats per aquesta matèria, estan subjectes a unes condicions durant tot el seu procés productiu que garanteixen als consumidors un producte final individualitzat, de bona qualitat i amb característiques diferencials, obtingudes gràcies a les petites produccions controlades per la intervenció personal de l’artesà/ana.

 

L’artesania alimentària està regulada pel títol 5 del decret 285/2006, de 4 de juliol, pel qual es desenvolupa la Llei 14/2003, de 13 de juny, de qualitat agroalimentària. (DOGC núm. 4670, de 06.07.2006), modificat pel Decret 17/2012, de 21 de febrer (DOGC núm. 6073, de 23.02.2012).