Carnet d’artesá Alimentari

El 4 de maig del 1998 vaig rebre el carnet d\'artesà alimentari de la ma del Servei de Protecció Agroalimentària de la Generalitat de Catalunya

xarcuteria-casa-coll-carnisseria-aretesania-alimentaria-distincio

El carnet d\'artesà alimentari s\'atorga als artesans/es carnissers, cansaladers i xarcuters, que acreditin experiència i coneixements suficients, també s\'atorga  en d\'altres activitats relacionades en el repertori d\'oficis d\'artesania alimentària, com bacallaners, cervesers, pastissers, forners, torrefactors de cafè i xurrers.