Carnet d’artesá Alimentari

 

 

El 4 de maig del 1998 vaig rebre el carnet d'artesà alimentari de la ma del Servei de Protecció Agroalimentària de la Generalitat de Catalunya

 

El carnet d'artesà alimentari s'atorga als artesans/es carnissers, cansaladers i xarcuters, que acreditin experiència i coneixements suficients, també s'atorga  en d'altres activitats relacionades en el repertori d'oficis d'artesania alimentària, com bacallaners, cervesers, pastissers, forners, torrefactors de cafè i xurrers.

× WhatsApp! 684 41 30 45